• Menu
  • Menu

Пчелари

Саво Пантелић

Багрем 1000дин/кг

Сунцокрет 700дин/кг

Прополис 250дин/100мл

Восак 1200дин/кг

Контакт: 064 552 78 41

Ђорђе Којић

Мешани ливадски и шумски мед 1500дин/кг

Контакт: 069 127 99 97

Раде Павловић

Багрем 1200дин/кг

Контакт: 063 256 833

Милош Милић

Багрем 1200дин/кг

Ливадски 1200дин/кг

Дивља купина 1200дин/кг

Контакт: 065 246 22 42

Владислав Меши

Багрем 1000дин/кг

Липа 1000дин/кг

Контакт: 060 616 97 86

Милојко Сакић

Багрем 1000дин/кг

Контакт: 064 093 43 66

Драган Сакић

Багрем 1000дин/кг

Лаванда и еводија (најмедоносније кореанско дрво) 1300дин/кг

Контакт: 062 808 00 40

Богољуб Станојевић

Сунцокрет 800дин/кг

Контакт: 063 226 780

Боривоје Радић

Багрем 1200дин/кг

Контакт: 064 842 34 19

Дејан Матић

Багрем 1200дин/кг

Мешани ливадски и багремов 1000дин/кг

Контакт: 065 433 71 91

Стојко Ђурђевић

Багрем 1000дин/кг

Ливадски 1000дин/кг

Контакт: 064 339 91 37

Хајрудин Шрндић

Багрем 900дин/кг

Ливадски 900дин/кг

Контакт: 015 747 16 77

Милан Деспотовић

Багрем 1000дин/кг

Контакт: 064 112 82 46

Лазар Поповић

Багрем 1200дин/кг

Контакт: 064 552 42 72

Миленко Петковић

Багрем 1000дин/кг

Ливадски 1000дин/кг

Контакт: 062 165 67 94

Славољуб Недељковић

Багрем 1000дин/кг

Сунцокрет 600дин/кг

Контакт: 064 426 80 23

Зоран Стевановић

Багрем 1000дин/кг

Контакт: 064 378 81 20

Бранко Софронић

Багрем 1000дин/кг

Липа 800дин/кг

Контакт: 069 438 95 96