• Menu
  • Menu

Радаљско језеро

Радаљско језеро је вештачка творевина настала преграђивањем реке Црни Радаљ, а 1994. године на месту устава реке почела је са радом мала хидроелектрана “Радаљска Бања“, која користи ову акумулацију за напајање турбина. Највећа дубина језера износи 6,7 метара, а просечна дубина је 3,5 метра. Језеро се налази на надморској висини од 460 метара изнад нивоа мора. Акумулација је постала излетиште мештана, спортских риболоваца и посетилаца Радаљске бање.