• Menu
  • Menu

Javna rasprava o nacrtu Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2023-2027

Јавна расправа о нацрту Програма развоја туризма општине Мали Зворник, за период од 2023. до 2027. године, која је отворена 24. јануара текуће године, биће окончана у петак, 09. фебруара, отвореним састанком представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана, средстава јавног обавештавања и осталом општом и стручном јавношћу.

Састанак ће бити одржан у сали Скупштине општине Мали Зворник, са почетком у 10.00 часова.

Учесници отвореног састанка моћи ће овом приликом да се детаљно информишу о документа којим су дефинисани правци развоја туризма у општини Мали Зворник у наредне 4 године и циљеви у овој области, као и акциони план за релизацију предвиђених активности.

Након презентације предложеног Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027, учесници ће моћи да постављају питања и износе своје сугестије и предлоге у вези документа, а затим да их у писаној форми на прописани начин доставе Општинској управи општине Мали Зворник на разматрање и усвајање.

Након јавне расправе, Туристичка организација општине Мали Зворник анализираће све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Извештај ће потом у року од 8 дана од окончања јавне расправе бити објављен на званичној интернет страници општине Мали Зворник, на адреси www.malizvornik.ls.gov.rs, на друштвеној мрежи Facebook, @opstinamalizvornik и на огласној табли у згради Општинске управе општине Мали Зворник.

У оквиру консултативног процеса за израду и доношење Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027 године, раније је у два наврата у Центру за развој иновација у области заштите животне средине у Малом Зворнику одржан Округли сто посвећен нацрту овог документа, на који су, ради давања сугестија и предлога, посебно били позвани послодавци и запослени у сектору туризма и угоститељства, као и остали заинтересовани грађани.

По завршетку јавне расправе, документ ће у складу са прописаном процедуром бити достављен надлежном министарству на сагласност, а коначну реч о утврђеном Програму развоја туризма општине Мали Зворник 2023-2027. године даће одборници Скупштине општине Мали Зворник на седници локалног парламента приликом изјашњавања о усвајању овог документа.

Leave a reply