• Menu
  • Menu

ВЕЛИКИ МАЛИ ЗВОРНИК

Општина Мали Зворник, је за разлику од много већих и богатијих, како општина тако и градова, обезбедила средства за куповину амфибије. Поред Малог Зворника, амфибију поседују само још пет градова у Републици Србији.

Водене површине временом обрасту воденим растињем, што проузрокује ометање пловности језера, опадање нивоа воде а свакако да утиче и на ихтиофауну. Велики проблем је свакако и ниска еколошка свест. Где се у језеру налази доста плутајућег отпада, где набављањем амфибије решавамо и тај проблем.

Воде и водени екосистеми свакако да су највећи туристички потенцијал општине Мали Зворник, где је наша обавеза да се очува аутохтоност фолоре и фауне и да допринесемо већој стабилности екосистема Зворничког језера и других водени површина.

Leave a reply